Tento kurz slúži pre vyskúšanie si prostredia moodle.