banner_euba banner_ais2

euba_obrazok

Akademický rok 2018/19

Noví užívatelia prečítať si vľavo postup prihlásenia sa na Moodle. Po prvom prihlásení si v profile zmeňte email. Ak chcete aby Vám systém automaticky zasielal resetnuté heslo potrebujete tam mať správny email. Pri hromadnom vkladaní študentov nemáte svoj aktuálny email. Prihlasovanie do kurzov závisí od nastavenia kurzov ako si to učitelia spravia. Každý má iné požiadavky. Väčšina má však tzv. samoprihlásenie. 

 Ak píšete administrátorovi portálu Moodle email, že sa neviete prihlásiť, zabudli ste heslo, tak nižšie je vzor:

Nepíšte prosím dlhé texty, stačí meno, priezvisko, ročník a číslo ISIC 

Prosím o trpezlivosť, je vás veľa hlavne na začiatku semestra, nepíšte mi opakovane, nie je možné si pamätať stovky študentov,

RNDr. Eva Rakovská, PhD.

moodle

 Postup pre samoprihlasovanie a podrobnejšie informácie sú uvedené v ľavom stĺpci a podobne (aj postup pri chybovom hlásení). 

    Skip course categories