Cieľom cvičení z Informatiky v letnom semestri je práca s Tabuľkovým kalkulátorom MS Excel.

Obsahovou náplňou predmetu Informatika v letnom semestri bude najmä: vytvorenie a úpravy tabuľky v MS Excel, vytváranie vzorcov na výpočet s údajmi tabuliek, využívanie zabudovaných funkcií, tvorba grafov, používanie možností spracovania údajov: databázové nástroje, kontingenčné tabuľky.

Cieľom cvičení z Informatiky v zimnom semestri je:

  • zvládnutie základov práce s PC
  • práca s textovým editorom MS Word, mierne pokročilé  a pokročilé nástroje
  • práca s internetom, netiketa

Obsahovou náplňou predmetu Informatika v zimnom semestri bude najmä: základné nástroje OS Windows, využitie niektorých vstavaných aplikácii, práca so súbormi a priečinkami, editácia textu v prostredi MS Word, formatovanie dokumentu, práca so štýlmi, šablóna. Objekty v textovom editore, ilustrácie, tabuľky, zoznamy, hromadná korešpondencia, tímová práca, tlač dokumentu, práca v sieti internet (získavanie informácií.

Cieľom cvičení z Informatiky v letnom semestri je práca s Tabuľkovým kalkulátorom MS Excel.

Obsahovou náplňou predmetu Informatika v letnom semestri bude najmä: vytvorenie a úpravy tabuľky v MS Excel, vytváranie vzorcov na výpočet s údajmi tabuliek, využívanie zabudovaných funkcií, tvorba grafov, používanie možností spracovania údajov: databázové nástroje, kontingenčné tabuľky.