Informatika cvičenie

MS Word
  1. Základné pojmy


MS Excel
  1. základné pojmy
  2. Tvorba a formátovanie tabuľky


Informatika

Cieľom prednášok a cvičení z Informatiky v zimnom semestri je naučiť sa a osvojiť si vybrané kapitoly z MS Word-u a MS Exce-u.

Cieľom cvičení z Informatiky v letnom semestri je práca s Tabuľkovým kalkulátorom MS Excel.

Obsahovou náplňou predmetu Informatika v letnom semestri bude najmä: vytvorenie a úpravy tabuľky v MS Excel, vytváranie vzorcov na výpočet s údajmi tabuliek, využívanie zabudovaných funkcií, tvorba grafov, používanie možností spracovania údajov: databázové nástroje, kontingenčné tabuľky.