Cieľom cvičení z Informatiky v letnom semestri je práca s Tabuľkovým kalkulátorom MS Excel.

Obsahovou náplňou predmetu Informatika v letnom semestri bude najmä: vytvorenie a úpravy tabuľky v MS Excel, vytváranie vzorcov na výpočet s údajmi tabuliek, využívanie zabudovaných funkcií, tvorba grafov, používanie možností spracovania údajov: databázové nástroje, kontingenčné tabuľky.

Cieľom cvičení z Informatiky v letnom semestri je práca s Tabuľkovým kalkulátorom MS Excel.

Obsahovou náplňou predmetu Informatika v letnom semestri bude najmä: vytvorenie a úpravy tabuľky v MS Excel, vytváranie vzorcov na výpočet s údajmi tabuliek, využívanie zabudovaných funkcií, tvorba grafov, používanie možností spracovania údajov: databázové nástroje, kontingenčné tabuľky.