Cieľom cvičení z Informatiky v zimnom semestri je: 

  • zvládnutie základov práce s PC 
  • práca s textovým editorom MS Word 
  • práca s internetom a elektronickou poštou 

Obsahovou náplňou predmetu Informatika v zimnom semestri bude najmä: základné nastavenia OS Windows, využitie niektorých vstavaných aplikácii, práca so súbormi a priečinkami, editácia textu v prostredi MS Word, formatovanie dokumentu, práca so štýlmi a tabuľkami, hromadná korešpondencia, tímová práca, tlač dokumentu, práca v sieti internet a práca s elektronickou poštou.

Cieľom cvičení z Informatiky v zimnom semestri je:

  • práca s textovým editorom MS Word
  • práca s internetom a elektronickou poštou

Obsahovou náplňou predmetu Informatika v zimnom semestri bude najmä: základné nastavenia OS Windows, využitie niektorých vstavaných aplikácii, práca so súbormi a priečinkami, editácia textu v prostredi MS Word, formatovanie dokumentu, práca so štýlmi a tabuľkami, hromadná korešpondencia, tímová práca, tlač dokumentu, práca v sieti internet a práca s elektronickou poštou.

Cieľom cvičení z Informatiky v zimnom semestri je:

  • zvládnutie základov práce s PC
  • práca s textovým editorom MS Word, mierne pokročilé  a pokročilé nástroje
  • práca s internetom, netiketa

Obsahovou náplňou predmetu Informatika v zimnom semestri bude najmä: základné nástroje OS Windows, využitie niektorých vstavaných aplikácii, práca so súbormi a priečinkami, editácia textu v prostredi MS Word, formatovanie dokumentu, práca so štýlmi, šablóna. Objekty v textovom editore, ilustrácie, tabuľky, zoznamy, hromadná korešpondencia, tímová práca, tlač dokumentu, práca v sieti internet (získavanie informácií.

Cieľom konzultácií z Informatiky v zimnom semestri je:

  • zvládnutie základov práce s PC
  • práca s textovým editorom MS Word

Obsahovou náplňou predmetu Informatika v zimnom semestri bude najmä: základné nastavenia OS Windows, využitie niektorých vstavaných aplikácii, práca so súbormi a priečinkami, editácia textu v prostredí MS Word, formátovanie dokumentu, práca so štýlmi a tabuľkami, hromadná korešpondencia, tímová práca, tlač dokumentu.