Táto podkategória je pre katedru Matematiky a aktuárstva na FHI