Katedra medzinárodného obchodu

Medzinárodné ekonomické organizácie 2018/19 

Medzinárodný obchod  Ing. Andrea Krajčíková, PhD.

Medzinárodný obchod - Ing. Daniel Krajčík, PhD.

Stratégia medzinárodného podnikania