Katedra medzinárodného obchodu

Medzinárodný obchod  Ing. Andrea Krajčíková, PhD.

Medzinárodný obchod - Ing. Daniel Krajčík, PhD.

Stratégia medzinárodného podnikania