Záverečne práce - vedúca doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.,  KUA FHI EUBA v BA

Účtovníctvo podnikateľských subjektov 1

Záverečné práce: podmienky, termíny, hodnotenie