Otvorenie kurzu v platforme moodle.euba.sk má za cieľ sústrediť poznatky študentov a ohodnotiť stav zvládnutia vyučovanej problematiky. V čase online vyučovania sú prednášky vykonávané prostredníctvom MS teams: 2021-PHF-EaMP-3-4-Podnikové plánovanie: Prednášky-DŠ KE+DŠ MI+Blok+K-EŠ 4.roč. V prostredí platformy moodle študenti v stanovenom termíne,  z určených tém na základe rozhodnutia prednášajúceho, predkladajú formou súborov WORD vložených do konkrétneho zadania vlastné poznatky, resp. riešenia príkladov o pochopení problematiky. Prednášajúci následne predložené reporty z tém v platforme moodle ohodnotí. Rozhodujúcim kritériom nie je rozsah, ale vyjadrená miera poznania – pochopenia problematiky danej témy.   


Otvorenie kurzu v platforme moodle.euba.sk má za cieľ sústrediť poznatky študentov a ohodnotiť stav zvládnutia vyučovanej problematiky. V čase online vyučovania sú prednášky vykonávané prostredníctvom MS teams: PHF-2020/2021 LS-OSP-FRP-KE+MI-1-DŠ-P. V platforme MS teams sú umiestnené v prostredí súborov prednášky jednotlivých kapitol predmetu a informácie potrebné k plynulému pokračovaniu vyučovania v podčasti  SÚBORY. V prostredí platformy moodle študenti v stanovenom termíne,  z určených tém na základe rozhodnutia prednášajúceho, predkladajú formou súborov WORD vložených do konkrétneho zadania vlastné poznatky o pochopení problematiky. Prednášajúci následne predložené reporty z tém v platforme moodle ohodnotí. Rozhodujúcim kritériom nie je rozsah, ale vyjadrená miera poznania – pochopenia problematiky danej témy.   


Otvorenie kurzu v platforme moodle (e-learning EUBA) má za cieľ sústrediť poznatky študentov a ohodnotiť stav zvládnutia vyučovanej problematiky. V čase online vyučovania sú prednášky vykonávané prostredníctvom MS teams: PHF-2020/2021 ZS-ET I-EaMP+OP-KE-2-DŠ-P. V platforme MS teams sú umiestnené v prostredí súborov prednášky jednotlivých kapitol predmetu a informácie potrebné k plynulému pokračovaniu vyučovania. V prostredí platformy moodle študenti v termíne  z určených kapitol na základe rozhodnutia prednášajúceho oznamujú vlastné poznatky o pochopení problematiky formou vloženia súboru word na konkrétne zadanie, ktoré prednášajúci následne v systéme ohodnotí. Rozhodujúcim kritériom nie je rozsah, ale vyjadrená miera poznania problému.   Otvorenie kurzu v platforme moodle (e-learning EUBA) má za cieľ sústrediť poznatky študentov a ohodnotiť stav zvládnutia vyučovanej problematiky. V čase online vyučovania sú prednášky vykonávané prostredníctvom MS teams: PHF-2020/2021 ZS-ET I-EaMP+OP-KE-2-DŠ-P. V platforme MS teams sú umiestnené v prostredí súborov prednášky jednotlivých kapitol predmetu a informácie potrebné k plynulému pokračovaniu vyučovania. V prostredí platformy moodle študenti v termíne  z určených kapitol na základe rozhodnutia prednášajúceho oznamujú vlastné poznatky o pochopení problematiky formou vloženia súboru word na konkrétne zadanie, ktoré prednášajúci následne v systéme ohodnotí. Rozhodujúcim kritériom nie je rozsah, ale vyjadrená miera poznania problému.   

Otvorenie kurzu v platforme moodle (e-learning EUBA) má za cieľ sústrediť poznatky študentov a ohodnotiť stav zvládnutia vyučovanej problematiky. V čase online vyučovania sú prednášky vykonávané prostredníctvom MS teams: PHF-2020/2021 ZS-ET I-EaMP+OP-KE-2-DŠ-P. V platforme MS teams sú umiestnené v prostredí súborov prednášky jednotlivých kapitol predmetu a informácie potrebné k plynulému pokračovaniu vyučovania. V prostredí platformy moodle študenti v termíne  z určených kapitol na základe rozhodnutia prednášajúceho oznamujú vlastné poznatky o pochopení problematiky formou vloženia súboru word na konkrétne zadanie, ktoré prednášajúci následne v systéme ohodnotí. Rozhodujúcim kritériom nie je rozsah, ale vyjadrená miera poznania problému.

Otvorenie kurzu v platforme moodle (e-learning EUBA) má za cieľ sústrediť poznatky študentov a ohodnotiť stav zvládnutia vyučovanej problematiky. V čase online vyučovania sú prednášky vykonávané prostredníctvom MS teams: PHF-2020/2021 ZS-OA-EaMP-MI-2-DŠ-P . V platforme MS teams sú umiestnené v prostredí súborov prednášky jednotlivých kapitol predmetu a informácie potrebné k plynulému pokračovaniu vyučovania. V prostredí platformy moodle študenti v termíne  z určených kapitol na základe rozhodnutia prednášajúceho oznamujú vlastné poznatky o pochopení problematiky formou vloženia súboru word na konkrétne zadanie, ktoré prednášajúci následne v systéme ohodnotí. Rozhodujúcim kritériom nie je rozsah, ale vyjadrená miera poznania problému.

Otvorenie kurzu v platforme moodle (e-learning EUBA) má za cieľ sústrediť poznatky študentov a ohodnotiť stav zvládnutia vyučovanej problematiky. V čase online vyučovania sú prednášky vykonávané prostredníctvom MS teams: PHF-2020/2021 ZS-OA-EaMP-KE-2-3blok-DŠ-P . V platforme MS teams sú umiestnené v prostredí súborov prednášky jednotlivých kapitol predmetu a informácie potrebné k plynulému pokračovaniu vyučovania. V prostredí platformy moodle študenti v termíne  z určených kapitol na základe rozhodnutia prednášajúceho oznamujú vlastné poznatky o pochopení problematiky formou vloženia súboru word na konkrétne zadanie, ktoré prednášajúci následne v systéme ohodnotí. Rozhodujúcim kritériom nie je rozsah, ale vyjadrená miera poznania problému.   


Otvorenie kurzu v platforme moodle (e-learning EUBA) má za cieľ sústrediť poznatky študentov a ohodnotiť stav zvládnutia vyučovanej problematiky. V čase online vyučovania sú prednášky vykonávané prostredníctvom MS teams: PHF-2020/2021 ZS-PL-FRP-KE-3-EŠ-K. V platforme MS teams sú umiestnené v prostredí súborov prednášky jednotlivých kapitol predmetu a informácie potrebné k plynulému pokračovaniu vyučovania. V prostredí platformy moodle študenti v termíne  z určených kapitol na základe rozhodnutia prednášajúceho oznamujú vlastné poznatky o pochopení problematiky formou vloženia súboru word na konkrétne zadanie, ktoré prednášajúci následne v systéme ohodnotí. Rozhodujúcim kritériom nie je rozsah, ale vyjadrená miera poznania problému.