Odbytová stratégia- Grančičová, Hrušovská

Corporate responsibility in the practice

Predmet Neziskové organizácie

Podnikanie v malych a strednych podnikoch

Podnik a podnikanie

Podnikove hospodarstvo

Podnikanie v stavebnictve