banner_euba banner_ais2

euba_obrazok

Akademický rok 2019/20

Dôležitý oznam:

Pre vytvorenie nového konta v systéme LMS Moodle EUBA sa prosím prihláste svojim loginom do IDM/Office365.

Toto konto Vám bolo zriadené po zápise a zaslané spolu s eduroam pristupom na adresu uvedenú v ais2. Používa sa len časť pred @, nie celá adresa. Napríklad jmrkvička1.

V prípade problémov s prihlásením sa do systému moodle prosím kontaktujte Helpdesk CIT cez portál https://helpdesk.euba.sk. Pre prihlásenie sa do kurzu kontaktujte vyučujúceho príslušného predmetu. Nezabudnite si vopred skontrolovať emailovú adresu uvedenú v ais2.

Existujúce používateľské kontá je možné používať naďalej do konca zimného semestra 2019/2020, alebo si môžete vytvoriť konto v novom formáte.

Ospravedlňujeme sa za spôsobené komplikácie v prvom týždni výučby a ďakujeme pani RNDr. Eve Rakovskej, PhD. za doterajšiu spoluprácu a rozvoj e-learningu na EU v Bratislave.

Centrum informačných technológií

    Skip course categories