banner_euba banner_ais2

euba_obrazok

Akademický rok 2019/2020

Pre prístup do portálu použite prihlasovacie údaje do IDM.

IDM konto Vám bolo zriadené pri zápise a zaslané spolu s eduroam pristupom na adresu uvedenú v ais2. Používa sa len časť pred @, nie celá adresa. Napríklad jmrkvička1 a heslo je identické s Office365 heslom.

Vyučujúci sa taktiež prihlasujú skráteným loginom. Pôvodné kontá v inom formáte môžete používať do konta augusta 2020.

V prípade problémov s prihlásením sa do systému moodle prosím kontaktujte Helpdesk CIT cez portál https://helpdesk.euba.sk, prípadne volajte klapku 5555. Pre prihlásenie sa do kurzu kontaktujte vyučujúceho príslušného predmetu. Nezabudnite si vopred skontrolovať emailovú adresu uvedenú v ais2.

Centrum informačných technológií

    Skip course categories