banner_euba banner_ais2

euba_obrazok

Akademický rok 2016/17 

Milí študenti, na začiatku akademického roka sa budú noví študenti pridávať do databázy na server. To ale neznamená, že sa nemusíte do kurzu (predmetu) prihlásiť sami. V Moodle existuje tzv. samoprihlásenie sa do kurzu, ktoré môžete urobiť až vtedy, ak ste pridaný do databázy študentov. Každý rok sa pridávajú študenti prvého ročníka. Vyššie ročníky sú v databáze, ak predtým navštevovali EU. 

Postup pre samoprihlasovanie je uvedený v ľavom stĺpci a podobne aj postup pri chybovom hlásení. 

Ak píšete administrátorovi portálu Moodle, do správy dajte číslo ISIC (viď ľavý stĺpec na tejto úvodnej stránke).

 

    Skip course categories