banner_euba banner_ais2

euba_obrazok

Akademický rok 2017/18

Ak píšete administrátorovi portálu Moodle mail, do správy dajte číslo ISIC (bez medzier, číslo čipu!!!), meno, priezvisko (viď ľavý stĺpec na tejto úvodnej stránke). Netreba dlhe texty, je vás veľa študentov. Tým urýchlite obnovenie alebo založenie vášho užívateľského účtu. Prváci na 1.stupni a aj na 2.stupni sú už pridaní do Moodle. Ak píšete po jednom, tak na začiatku semestra môže byť doba odovzvy aj 5-7 dní, nakoľko administráciu portálu robím dobrovoľne popri práci odborného asistenta, takže prosím o trpezlivosť, nepíšte viackrát a tak isto upozornite vyučujúcich, aby čakali, s pozdravom, RNDr. Eva Rakovská, PhD.

 

Milí študenti, na začiatku akademického roka sa budú noví študenti pridávať do databázy na server. To ale neznamená, že sa nemusíte do kurzu (predmetu) prihlásiť sami. V Moodle existuje tzv. samoprihlásenie sa do kurzu, ktoré môžete urobiť až vtedy, ak ste pridaný do databázy študentov. Každý rok sa pridávajú študenti prvého ročníka. Vyššie ročníky sú v databáze, ak predtým navštevovali EU. 

Postup pre samoprihlasovanie a podrobnejšie informácie sú uvedené v ľavom stĺpci a podobne (aj postup pri chybovom hlásení). 

 

    Preskočiť kategórie kurzov