banner_euba banner_ais2

euba_obrazok

Akademický rok 2016/17 

Ak píšete administrátorovi portálu Moodle mail, do správy dajte číslo ISIC (bez medzier), meno, priezvisko (viď ľavý stĺpec na tejto úvodnej stránke). Netreba dlhe texty, je vás veľa študentov. Tým urýchlite obnovenie alebo založenie vášho užívateľského účtu. Eva Rakovská

 

Milí študenti, na začiatku akademického roka sa budú noví študenti pridávať do databázy na server. To ale neznamená, že sa nemusíte do kurzu (predmetu) prihlásiť sami. V Moodle existuje tzv. samoprihlásenie sa do kurzu, ktoré môžete urobiť až vtedy, ak ste pridaný do databázy študentov. Každý rok sa pridávajú študenti prvého ročníka. Vyššie ročníky sú v databáze, ak predtým navštevovali EU. 

Postup pre samoprihlasovanie je uvedený v ľavom stĺpci a podobne aj postup pri chybovom hlásení. 

 

    Preskočiť kategórie kurzov