banner_euba banner_ais2

euba_obrazok

Akademický rok 2017/18

Ak píšete administrátorovi portálu Moodle mail, že sa z akéhokoľvek dôvodu neviete prihlásiť tu je vzor:

 

Nepíšte prosím dôvody, názvy kurzov, print screen a pod. Čím menej textu, tým lepšie, čítanie zdržuje a iné informácie ako meno, priezvisko, číslo ISIC a email nepotrebujem. 

S pozdravom, RNDr. Eva Rakovská, PhD.

moodle

 

Milí študenti, na začiatku akademického roka sa pridali noví študenti do databázy na server. Do kurzov sa ale musíte prihlásť sami. V Moodle existuje tzv. samoprihlásenie sa do kurzu, ktoré môžete urobiť až vtedy, ak ste pridaný do databázy študentov. Každý rok sa pridávajú študenti prvého ročníka (aj 1. aj 2. stupňa). Vyššie ročníky sú v databáze, ak predtým navštevovali EU. 

Postup pre samoprihlasovanie a podrobnejšie informácie sú uvedené v ľavom stĺpci a podobne (aj postup pri chybovom hlásení). 

 

    Preskočiť kategórie kurzov