Týždenný prehľad

 • Všeobecné

 • 19 September - 25 September

  Pripojenie na databázový servet Oracle
  IP 193.87.19.199
  l: priezvisko
  p: heslo
  databáza: datsklady

  každá skupina pošle zoznam študentov (jkukltan@euba.sk) s priezviskom a heslom, ktorý bude použitý na otvorenie konta do uvedenej databázy

  • 26 September - 2 October

  • 10 October - 16 October

  • 17 October - 23 October

  • 24 October - 30 October

   Vážení kolegovia
   bol by som rád, keby ste prišli na cvičenia a mali so sebou všetky zadania
   na cvičení budete prezentovať svoje výsledky, s cieľom oboznámiť všetkých o svojich výsledkoch

   kultan
  • 31 October - 6 November

   Popis dvojdimenzionálneho modelu

   V tejto časti sa zameriate na tvorbu dvojdimenzionálnej dátovej kocky. Vyberiete si dve dimenzie v súlade s vašim projektom a vytvoríte program pre zostavenie kontingentčnej tabuľky nasledovným spôsobom.

   1. nech prvý rozmer je čas a jeho úrovne sú napr. minúta, hodina, deň v týždni, týždeň, mesiac;
   2. nech druhý rozmer je priestor a jeho úrovne sú napr. : obec, okres, kraj, štát;
   3. nech sledovanou hodnotou je teplota

   Potom kontingenčná tabuľka vyjadruje závislosti teploty (priemernej) za jednotlivé časové intervaly:

   Tabuľka zobrazuje rozdelenie teplôt (priemerných) za jednotlivé mesiace

   r-s


   1

   2

   3

   ...

   N1   BA

   TN

   NI


   KE

   1

   JAN

   6

   5.5

   7


   4.3

   2

   FEB

   4

   3

   4.5


   2.8

   ...   m1

   DEC

   6.5

   6

   8


   4.8

   Ďalej bude nasledovať zmena jednotlivých úrovní pre každú dimenziu. Najjednoduchšie zmeny nastávajú vtedy, keď sa mení úroveň jednej dimenzie a druhá zostáva nezmenená. Napr. Zmena teploty za jednotlivé mesiace v každom okrese vybraného kraja.

   Z hľadiska úrovne dimenzií, ak máme napr. 3 úrovne priestoru a 5 úrovní času, potom môžeme vytvoriť 3x5 počet tabuliek.

   Z hľadiska výberu určitého kraja (okresu, obce) alebo času (napr. mesiac, deň, minúty) počet tabuliek rastie v závislosti od počtu prvkov v každej úrovni. Napr. Tabuliek typu kraj x mesiac bude 8x12, kraj x deň (8 x 31)x12, kraj x hodina (8x24) x 31 x 12. A podobne sa budú tvoriť pre každú kombináciu úrovní.

   Samozrejme, že tieto tabuľky sa nebudú ukladať na trvalo ale budú vytvárané podľa požiadaviek manažmentu firmy (napr. podľa požiadaviek farmárov, aby mali prehľad o vývoji počasia).

   Program musí umožniť:

   - vybrať dimenzie (v prvej etape si ich vyberáte sami);

   - vybrať úrovne každej dimenzie;

   - zobraziť výslednú tabuľku (v prvej etape nemusia byť vykreslené čiary tabuľky)


   ak budem ráno o 7.30 meškať, tak robte toto zadanie - ja prídem neskôr

  • 7 November - 13 November

   Dobrý deň
   Nakoľko som musel ísť na odbery do nemocnice, budem rád keď aktívne využijete čas a vytvoríte si dvojrozmerné kocky pre všetky dvojice dimenzií

   Ak máte vybrané tri dimenzie je to kombinácie 3 nad 2 t.j. 3 možnosti. Pre viacdimenzionálne projektyje to analogicky n nad 2

   Pokúsim sa prísť čo najskôr, ale ak je to možné skúste prísť všetci o 10.00 hod. Verím že tam budem a v priebehu 15-20 min. si povieme ako ďalej.

   Kultan
   • 14 November - 20 November

    tvorba trojrozmernych dotazov

    bolo by vhodne, keby ste vyrobili dotazy, v ktorych si upresnite jednotlive dimenzie

    nakolko nie je mozne na ploche zobrazit kocku, navrhujem nasledovne:

    pre vybrany parameter z 1. dimenzie vytvorte kontingencnu tabulku pre hodnoty druhych dvoch dimenzii, napr. pre vyrobok A, zostrojte prehlad predaja podla lokalit a podla mesiacov

    zial, ti ktori robia viac ako 3 rozmerny system, musia porozmyslat nad otazkou, ako vyrobit dotaz s pouzitim viac ako troch premennych

     

   • 21 November - 27 November

    • 28 November - 4 December

     • 5 December - 11 December

     • 12 December - 18 December