V cvičeniach z predmetu informatika B, sa vás budeme snažiť naučiť pracovať s microsoft office, konkretne s Access.