Tento kurz je určený pre študentov študijného programu Hospodárska informatika, 1. ročník. Prednášajúci doc. Ing. Gabriela Kristová, PhD.