Kurz je pre študentov študijného odboru Manažérske rozhodovanie, 1. ročník bakalárskeho štúdia, prednášajúci Doc. Ing. Gabriela Kristová, PhD.