V tejto kategórii sa nachádzajú nové kurzy na akademický rok 2019/2020 pre predmety Katedry Aplikovanej Informatiky.

Ochrana a bezpečnosť IS je povinný predmet pre 3. ročník HI v letnom semestri. Zaoberá sa témami ochrany a bezpečnosti IS ako aj z hľadiska zabezpečenia štandardov bezpečnosti v podniku, tak aj poskytuje základnú terminológiu (hrozby, incidenty, spôosby zabezpečenia a úvodné pojmy kryptológie). 

Do kurzu sa môžete prihlásiť samoprihlásením len do 10.3.2020. Prihlásiť sa je povinnosťou každého študenta. Neprihlásenie má vplyv na hodnotenie. 

Paralelné programovanie je voliteľný predmet pre 3. ročník HI v letnom semestri. Obsahom predmetu je prečo je potrebné sa zaoberať efektívnym spúšťaním aplikácií, efektívnou tvorbou aplikácií a ako k tomu slúži paralelizácia a aké spôsoby paralelizácie poznáme. 

Do kurzu sa môžete prihlásiť samoprihlásením len do 10.3.2020. Prihlásiť sa je povinnosťou každého študenta. Neprihlásenie má vplyv na hodnotenie.

UIES 2019-2020

Kurz Teória algoritmov sa zaoberá samotným pojmom algoritmu, algoritmizáciou úloh, typmi algoritmov, súvis algoritmov s dátami a čiastočne aj zložitosťou algoritmov. 

Teória algoritmov je potrebná, aby študenti rozumeli čo sa deje a ako postupovať pri programovaní. Je to úvod do metodiky programovania. 

uies

Kurz je pre študentov EXTERNÉHO ŠTÚDIA!