V tejto kategórii sa nachádzajú nové kurzy na akademický rok 2019/2020 pre predmety Katedry Aplikovanej Informatiky.

Manažment informačných systémov pre externých študentov

Manažment projektov denní študenti 2019/20

Kurz Teória algoritmov sa zaoberá samotným pojmom algoritmu, algoritmizáciou úloh, typmi algoritmov, súvis algoritmov s dátami a čiastočne aj zložitosťou algoritmov. 

Teória algoritmov je potrebná, aby študenti rozumeli čo sa deje a ako postupovať pri programovaní. Je to úvod do metodiky programovania. 

Kurz je určený pre študentov druhého ročníka 2. stupňa študijného programu IM.

uies

Kurz má nastavené tzv. samoprihlásenie pre študentov, ktoré je otvorené od 5.10. do 30.10.2018. Potom už nie je možné sa samoprihlásiť. Je to dostatočný čas, aby ste prejavili záujem o kurz.