Témy ktorých predmet súvisí s témou Ekonometria a operačný výskum

Informacie a materialy k Ekonometrii

Informacie a materialy k prednáškam z predmetu Ekonometria pre študentov ÚaHI.

Tento kurz obsahuje materiály týkajúce sa predmetov:

Tento kurz obsahuje materiály týkajúce sa predmetu

Tento kurz obsahuje materiály týkajúce sa predmetu Ekonometria časových radov pre 1. ročník študijného programu Operačný výskum a ekonometria

Tento kurz obsahuje materiály k výučbe predmetu Ekonomická dynamika.

tento kurz obsahuje materiály k výučbe predmetu Makroekonomicka analyza

tento kurz obsahuje materiály k výučbe predmetu Makroekonomická analýza II

Tento kurz obsahuje materiály týkajúce sa predmetu Prognosticke modely pre 2. ročník študijného programu Operačný výskum a ekonometria

Informácie a materiály k predmetu Stochastické modely